Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 17/09/2021
2 HỒ HỮU HOÀI PHƯƠNG 17/09/2021
3 TRẦN QUỐC HUY 17/09/2021
4 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 17/09/2021
5 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 17/09/2021
6 Phuong thi nguyet 17/09/2021
7 Chi Nhánh Cty TNHH Louis Vuitton Việt Nam 17/09/2021 05/10/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 17/09/2021
9 Nguyễn Hoàng Nhật Anh 17/09/2021
10 Phuong thi nguyet 17/09/2021