Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN TRỌNG GIANG 20/01/2021
2 NGUYỄN TRỌNG GIANG 20/01/2021
3 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 20/01/2021
4 NGUYỄN TRỌNG GIANG 20/01/2021
5 NGUYỄN TRỌNG GIANG 20/01/2021
6 Nguyễn Thị Minh Trong 20/01/2021
7 Ngô Thị Kiều Lanh 20/01/2021
8 Ngô Thị Định 20/01/2021
9 BÙI THỊ KIM THƠ 20/01/2021
10 Nguyễn Minh Trí 20/01/2021