Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phan Thị Thanh Bình 14/04/2021
2 Trần Thụy Trúc Thanh 14/04/2021
3 NGUYỄN THỊ CẨM THU 14/04/2021
4 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 14/04/2021
5 NGUYỄN THỊ THẮM 14/04/2021
6 TRƯƠNG QUỐC HẬU 14/04/2021
7 TRẦN VĂN THI 14/04/2021
8 Nguyễn Thị Trang Thảo 14/04/2021
9 HUỲNH THỊ THANH TRÚC 14/04/2021
10 NGUYỄN HỮU KHƯƠNG 14/04/2021