Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÝ XUÂN PHỤNG 15/08/2022
3 Trương Đức Thịnh 15/08/2022
4 Nguyễn Thị Kim Yến 15/08/2022
5 NGUYỄN PHÚ KHÁNH 15/08/2022
6 TRẦN VĂN THI 15/08/2022
7 LÊ THỊ HOA 15/08/2022
8 Nguyễn Thanh Quang 15/08/2022
9 PHẠM THỊ BẠCH YẾN 15/08/2022
10 LƯƠNG KỶ ÂN 15/08/2022