Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ NGỌC GIÀU 25/05/2022
3 Lê Thị Tú Phương 25/05/2022
4 Lê Thị Tú Phương 25/05/2022
5 Đặng Bá Uyên Châu 25/05/2022
6 NGUYỄN THỊ THOA 25/05/2022
7 Lương Quốc Anh 25/05/2022
8 Nguyễn Thị Hợp 25/05/2022
9 PHẠM THỊ NGHỊ 25/05/2022 30/06/2022
10 NGÔ THỊ THANH XUÂN 25/05/2022