Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đào Ngọc Ánh 27/05/2022
3 TRƯƠNG THỊ THANH THẢO 27/05/2022
4 Nguyễn Thị Nhinh 27/05/2022
5 Ngô Lệ Vân 27/05/2022
6 CAO VIẾT THÀNH 27/05/2022
7 HOÀNG TRỌNG VINH 27/05/2022
8 NGO THI KIM ANH 27/05/2022
9 TRƯƠNG Thị Kiều Oanh 27/05/2022
10 TRỊNH THỊ THỦY TIÊN 27/05/2022