Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ALLA MODA 03/12/2021
3 Hoàng Thị Nguyệt Thu 03/12/2021
4 Hoàng Thị Nguyệt Thu 03/12/2021
5 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO VIỆT GIA MỸ 03/12/2021
6 Nguyễn Như Huỳnh 03/12/2021
7 Bùi Vân Khánh 03/12/2021
8 CÔNG TY TNHH PACIFIC INTERNATIONAL 03/12/2021
9 NGUYỄN VĂN VUI 03/12/2021
10 Le Thi Thuy An 03/12/2021