Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRƯƠNG THỊ HỒNG 15/04/2021
2 Nguyễn Thị Phượng 15/04/2021
3 Lưu Quang Vinh 15/04/2021
4 Lưu Quang Vinh 15/04/2021
5 Phạm Thị Trinh 15/04/2021
6 Nguyễn Đặng Quỳnh Tâm 15/04/2021
7 TRƯƠNG THỊ KIỀU HOANH 15/04/2021
8 PHÙNG QUÂN KHANH 15/04/2021
9 VŨ THỊ THU HIỀN 15/04/2021
10 Nguyễn Công Thiện 15/04/2021 29/04/2021