Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN HIỆP 30/07/2021
2 VƯƠNG MỸ HẰNG 30/07/2021
3 Vương Thị Hồng Hạnh 30/07/2021
4 Trần Thị Lệ Huyền 30/07/2021
5 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 30/07/2021
6 Nguyễn Quốc Thịnh 30/07/2021
7 TRẦN BÁ TÚ 30/07/2021
8 Thanh Cong Nguyen 30/07/2021
9 Phạm Văn Hiền 30/07/2021
10 Pham Nhu Quynh 30/07/2021