Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Kim Phượng 03/08/2021 04/08/2021
2 LÊ HUỲNH PHƯƠNG THẢO 03/08/2021
3 Nguyễn Thị Hoài Thắm 03/08/2021 06/08/2021
4 PHẠM THị HOÀNG DUNG 03/08/2021 04/08/2021
5 NGUYỄN THỊ DIỄM XUÂN 03/08/2021
6 Trần Tâm Trí 03/08/2021 06/08/2021
7 LÊ HỒNG QUANG THỤY 03/08/2021 12/08/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 03/08/2021 10/08/2021
9 Lê Thị Thùy Dương 03/08/2021 10/08/2021
10 Lê Thị Thùy Dương 03/08/2021 10/08/2021