Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VĂN MINH TUẤN 03/08/2021
2 Trần Thị Miền 03/08/2021
3 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 03/08/2021
4 Nguyễn Thanh Hiếu 03/08/2021
5 HO CAELYN DUNN 03/08/2021
6 Le Thi Thanh Truc 03/08/2021 06/08/2021
7 Bưu điện (Trần Thành Lung) 03/08/2021 31/08/2021
8 Trần Thị Phượng Liên 03/08/2021 04/08/2021
9 Bưu điện (Trần Thành Lung) 03/08/2021 31/08/2021
10 Nguyễn Thị Điểm 03/08/2021 12/08/2021