Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thanh Thủy 26/09/2020
2 HÀ THỊ DUYÊN 26/09/2020
3 NGUYỄN THANH BÌNH 26/09/2020
4 TRẦN ĐÌNH VŨ LÂM 26/09/2020
5 TRẦN THỊ NHƯ (ĐẠI DIỆN) 26/09/2020 19/10/2020
6 lê thanh phu - cấp mới (lấy hồ sơ gốc) 26/09/2020 30/09/2020
7 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT 26/09/2020 19/10/2020
8 Mai Thị Ngần 26/09/2020 05/10/2020
9 NGUYỄN THỊ CÚC 26/09/2020
10 nguyễn thị lê - chấm dứt 26/09/2020 30/09/2020