Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ngô Thị Minh Huệ 04/12/2021
3 Nguyễn Thị Diệu Hiền 04/12/2021
4 NGUYỄN THIỆN HOÀNG LONG 04/12/2021
5 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ALICONS 04/12/2021
6 Trần Thị Thùy Dung 04/12/2021
7 Trần Thị Thùy Dung 04/12/2021
8 NGUYỄN THỊ THƠM 04/12/2021
9 Nguyễn Thị Xuân Hà 04/12/2021
10 Nguyễn Thị Ly Ly 04/12/2021