Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN KIỀU MỸ OANH 25/05/2022
3 THAI THI KIM QUY 25/05/2022
4 Lâm Ngọc Phúc 25/05/2022
5 ĐINH THỊ THANH HÀ 25/05/2022
6 Phùng Ngọc Bích 25/05/2022
7 NGUYỄN NGUYỆT NGA 25/05/2022
8 hồ vũ bảo huy 25/05/2022
9 NGUYỄN KIỀU MỸ OANH 25/05/2022
10 TIÊU THÀNH VŨ 25/05/2022