Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN PHƯỢNG 19/05/2022
3 NGUYEN THANH KIEU 19/05/2022
4 NGUYEN THANH KIEU 19/05/2022
5 TRẦN ĐÌNH NGUYÊN 19/05/2022
6 HỒ THỊ PHƯƠNG ƯƠNG 19/05/2022
7 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 19/05/2022
8 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINING - ketoan@zotac.com.vn - 0961068300 19/05/2022
9 Nguyễn Thị Hạnh 19/05/2022
10 Ngô Thị Thu Trúc 19/05/2022