Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Lê Thúy Phương Thùy 24/05/2022
3 Phan Lê Thanh Nhàn 24/05/2022
4 Phan Văn Phong 24/05/2022
5 Huỳnh Công Minh 24/05/2022
6 Nguyễn Thị Thái 24/05/2022
7 Lương Quốc Anh 24/05/2022
8 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯƠNG MẠI NAM Á 24/05/2022
9 Bui Bich Ngoc 24/05/2022
10 Nguyễn thị thu hằng 24/05/2022