Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 Bưu Điện 16/05/2022 25/05/2022
4 Nguyễn Quốc Thống 16/05/2022
5 Nguyễn Thị Bình An 16/05/2022
6 PHAN TÁ NGHĨA 16/05/2022 07/06/2022
7 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THIÊN PHÚ (Đ/d: Hoàng Minh) 16/05/2022 06/06/2022
8 LÊ HUY THỂ 16/05/2022
9 CHÂU THỊ KIM CHI 16/05/2022
10 TRẦN THỊ ÁNH HỒNG 16/05/2022