Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 19/05/2022
3 NGUYỄN HỒ XUÂN TÂN 19/05/2022
4 Trần Huỳnh Khuyên 19/05/2022
5 Huỳnh Hải Ngô (Công Ty TNHH SX TM DV Trang Trí Nội Thất Kim Phúc) 19/05/2022
6 LÊ THỊ ĐẸP 19/05/2022
7 Bùi Thị Thu Trưng 19/05/2022
8 Phan Thị Huyền 19/05/2022
9 TRẦN VĂN THI 19/05/2022
10 Bùi Thị Thu Trưng 19/05/2022