Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lâm Yến Trân 17/07/2019 19/07/2019
2 PHẠM THỊ SEN 17/07/2019
3 HUỲNH BÁ HUY 17/07/2019 19/07/2019
4 TRẦN THÀNH LỢI 17/07/2019
5 Phan Hoàng Linh Quyên 17/07/2019
6 Nguyễn Tấn Phát 17/07/2019
7 Nguyễn Tấn Phát 17/07/2019
8 TRẦN THIẾU PHƯƠNG 17/07/2019
9 Nguyễn Tấn Phát 17/07/2019
10 Nguyễn Tấn Phát 17/07/2019