Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 PHAN THANH TÚ 18/10/2021
3 TRẦN THỊ TRÚC LINH 18/10/2021
4 Lê Thị Huyền Anh 18/10/2021
5 TÔ KIM VÂN 18/10/2021 20/10/2021
6 Lê Thị Huyền Anh 18/10/2021
7 ĐỖ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 18/10/2021
8 Nguyễn Đăng Huy 18/10/2021 22/10/2021
9 NGUYEN DANG HOAN 18/10/2021 20/10/2021
10 HÀ THỊ THU NGA 18/10/2021 22/10/2021