Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI QUỲNH TUYỀN 08/12/2021
3 Đào Thị Phương Nga 08/12/2021
4 HUỲNH THUẬN MỲ 08/12/2021
5 NGUYỄN NGỌC TUYẾT NHUNG 08/12/2021
6 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 08/12/2021
7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN THY 08/12/2021
8 Lê Thị Bích Diệp 08/12/2021
9 TRẦN KIM THÀNH 08/12/2021
10 trần vũ tố tâm 08/12/2021