Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Nguyễn Ngọc Như 27/05/2022 01/06/2022
3 Lê Thị Huyền Anh 27/05/2022 01/06/2022
4 Phạm Thu Hà 27/05/2022
5 NGUYỄN THỊ BÍCH CHƯƠNG 27/05/2022
6 NGUYỄN PHƯỚC THÀNH-THÒNG CỌC PHẮN 27/05/2022 10/06/2022
7 Nguyễn Thị Ngọc Nga 27/05/2022 07/06/2022
8 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV MẠNH THĂNG 27/05/2022
9 HOÀNG MINH TRÍ - NHTNHHMTV SHINHHAN VN - CN AN ĐÔNG - PGD Q11 27/05/2022 30/05/2022
10 NGUYỄN DUY KHÁNH 27/05/2022 10/06/2022