Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TÔN THẤT CẨM HẢI 22/10/2021
3 TRẦN PHƯƠNG 22/10/2021
4 viet thi luom 22/10/2021
5 Đoàn Nghĩa Khang 22/10/2021 27/10/2021
6 TRẦN HỒ HẢI GIANG 22/10/2021
7 Võ Tiến Huy 22/10/2021
8 Trần Bảo Thắng 22/10/2021
9 Đoàn Nghĩa Khang 22/10/2021 27/10/2021
10 BÙI THƯỢNG DANH 22/10/2021 27/10/2021