Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phù Thị Bảo Châu 08/12/2021
3 Lâm Thị Huyền Linh 08/12/2021
4 ĐINH THỊ HIẾU 08/12/2021
5 Nguyễn Thị Minh Châu 08/12/2021
6 NGUYỄN THỊ NGỌC SA 08/12/2021
7 Phạm Hồng Quang 08/12/2021
8 Vũ Kỳ Nam 08/12/2021
9 ĐỖ THỊ TIẾN 08/12/2021
10 HẦU VĨ TỪ 08/12/2021