Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Rịu 05/12/2021
3 Trần Thị Thanh Tuyền 05/12/2021
4 Phạm Anh Thư 05/12/2021
5 MAI THỊ BÍCH NGỌC 05/12/2021
6 Hà Ngọc Hoàng Mỹ 05/12/2021
7 Phạm Anh Thư 05/12/2021
8 Hà Ngọc Hoàng Mỹ 05/12/2021
9 Hoàng Văn Minh 05/12/2021
10 Vũ Thái Hậu 05/12/2021