Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN ĐỨC HẠNH 16/06/2021
2 Trần Hoàng Đức 16/06/2021
3 CÔNG TY TNHH INYEN VINA 16/06/2021
4 TRẦN ĐỨC HẠNH 16/06/2021
5 TRỊNH PHƯƠNG LINH 16/06/2021
6 Lê Hoàng Nam 16/06/2021
7 Nguyễn Thị Thúy Hằng 16/06/2021
8 TRỊNH PHƯƠNG LINH 16/06/2021
9 Lưu Quang Vinh 16/06/2021
10 vũ hồng phúc 16/06/2021