Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ NGỌC GIÀU 29/05/2022
3 Bùi Châu Đảo 29/05/2022
4 Hồng Lệ Uyên 29/05/2022
5 NGUYỄN THỊ BỈ 29/05/2022
6 DƯƠNG MINH ĐẠT 29/05/2022
7 TRẦN VĂN DUY 29/05/2022
8 ĐỖ THỊ HẰNG 29/05/2022
9 NGUYỄN THỊ MAI 29/05/2022
10 Phan Thị Mai 29/05/2022