Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN THỊ MỸ 12/06/2021
2 PHẠM HOÀI TRÂN 12/06/2021
3 PHẠM HOÀI TRÂN 12/06/2021
4 NGUYỄN THỊ KIM OANH 12/06/2021
5 NGUYỄN THỊ THOA 12/06/2021
6 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 12/06/2021
7 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH 12/06/2021
8 Võ Thanh Dũng 12/06/2021
9 NGUYỄN THỊ TÍNH 12/06/2021
10 Trần Ngọc Phước 12/06/2021