Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN XUÂN HOÀN 18/06/2021
2 lê văn hải 18/06/2021
3 Trần Mỹ Đan 18/06/2021
4 PHAN KHÁNH LINH 18/06/2021
5 châu ngọc quang 18/06/2021
6 Đặng Trọng Thành 18/06/2021
7 LÊ TRẦN HOÀI NAM 18/06/2021
8 TRẦN THỊ MỸ LINH 18/06/2021
9 THAI THI KIM QUY 18/06/2021
10 NGUYỄN VĨNH THÀNH 18/06/2021