Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN ANH THƯ 25/11/2020 25/12/2020
2 NGUYỄN THỊ BÌNH 25/11/2020 27/11/2020
3 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG NGUYÊN 25/11/2020 30/11/2020
4 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG NGUYÊN 25/11/2020 30/11/2020
5 HOÀNG MAI OANH 25/11/2020 09/12/2020
6 Từ Thị ngọc Tâm 25/11/2020 04/12/2020
7 SY HẢI MY 25/11/2020 26/11/2020
8 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG QUÂN 25/11/2020 26/11/2020
9 NGUYỄN VŨ BẢO 25/11/2020 10/12/2020
10 Nguyễn Lưu Phong 25/11/2020 30/11/2020