Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Khưu Thị Châu 15/04/2021
2 LÂM QUANG TRƯỜNG 15/04/2021 16/04/2021
3 nguyễn Quốc Hòa 15/04/2021 23/04/2021
4 PHẠM DUY VŨ 15/04/2021 16/04/2021
5 TRẦN THANH HẢI 15/04/2021 15/04/2021
6 NGUYỄN THANH HẢI 15/04/2021 16/04/2021
7 TRẦN THANH HẢI 15/04/2021 16/04/2021
8 Lưu Khí Hội - Nguyễn Thị Ngọc Thương 15/04/2021 04/05/2021
9 NGUYỄN TRỌNG HỮU 15/04/2021 20/04/2021
10 NGUYỄN LÊ THÙY TRANG 15/04/2021 20/04/2021