Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 PHAN HOÀNG LINH 16/05/2022
4 Vũ Thành Trung 16/05/2022
5 Nguyễn Thị Minh Tuyết 16/05/2022
6 CTY TNHH A 16/05/2022
7 Lưu Hoàng Cẩm Thư 16/05/2022 29/06/2022
8 Dương Kiều Linh 16/05/2022
9 Phạm Hồng Hà 16/05/2022 29/06/2022
10 NGUYỄN THỊ NGỌC 16/05/2022