Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 16/05/2022
3 NGUYỄN TRƯỜNG PHI 16/05/2022
4 TRỊNH ÁI HỒNG 16/05/2022 07/06/2022
5 Đỗ Thiệu Bảo 16/05/2022 07/06/2022
6 THÁI VĂN TRUNG 16/05/2022 07/06/2022
7 LÊ HỒNG NHUNG 16/05/2022
8 NGUYỄN LỘC 16/05/2022
9 Lê Sỹ Cao Huy 16/05/2022
10 Nguyễn Thị Đẹp 16/05/2022 19/05/2022