Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 30/11/2021
3 Nguyễn Thị Phương Thúy 30/11/2021
4 Võ Thị Mỹ Phương 30/11/2021
5 LÂM BẢO NHI 30/11/2021
6 Nguyễn Thanh Thương Hoài 30/11/2021
7 NGUYEN THI HONG ANH 30/11/2021
8 LÂM BẢO NHI 30/11/2021
9 Phạm Thị Liên 30/11/2021
10 NGUYỄN NGỌC SANG 30/11/2021