Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Phương Anh 25/05/2022
3 Lê Ngọc Mỹ An 25/05/2022
4 TRỊNH THỊ TRÀ KHA 24/05/2022
5 Tăng Dụ Trí 24/05/2022
6 NGUYỄN VĂN CÔNG 24/05/2022
7 Trần Văn Sang 24/05/2022
8 NGUYỄN THÀNH TRUNG 24/05/2022
9 LAM DUY HIỂN 24/05/2022
10 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO SAO BẮC ĐẨU 24/05/2022