Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 05/10/2022
3 Trần Thị Ngọc Dung 05/10/2022
4 Lê Thị Huyền Anh 05/10/2022
5 Nguyễn Quốc Thống 05/10/2022
6 LƯU NỮ 05/10/2022
7 Công ty TNHH Dana International 05/10/2022
8 NGUYỄN VĂN DU 05/10/2022
9 Đỗ Công Nghĩa 05/10/2022
10 HOÀNG THỊ THẢO 05/10/2022