Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ HÀ 18/05/2022 24/05/2022
3 VŨ THỊ NGỌC TRINH 18/05/2022 03/06/2022
4 Nguyễn Diệp Thu Huỳnh 18/05/2022 24/05/2022
5 Bà. NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 18/05/2022 24/05/2022
6 NGUYỄN THỊ HÀ 18/05/2022 24/05/2022
7 NGUYỄN THỊ MỸ VIÊN 18/05/2022 24/05/2022
8 TRẦN THỊ BÌNH TRANG 18/05/2022
9 Nguyễn Thị Kim Tuyến 18/05/2022 24/05/2022
10 NGUYỄN MINH DẦN 18/05/2022 09/06/2022