Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Văn Thạo 24/10/2021
3 NGUYỄN HỒNG PHONG 24/10/2021
4 Lê thị thu trinh 24/10/2021
5 Nguyễn Văn Thạo 24/10/2021
6 Nguyễn Đức Anh 24/10/2021
7 NGUYỄN THỊ XUÂN YẾN 24/10/2021
8 Nguyễn Tiến Dũng 24/10/2021
9 Nguyễn Thanh Tuyến 24/10/2021
10 LÂM MINH HOÀNG 24/10/2021