Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HỨA LÝ KHƯƠNG DUY 24/07/2021
2 Nguyễn Hoàng Quốc Huy 24/07/2021
3 la ngọc linh 24/07/2021
4 Huỳnh Ngọc My 24/07/2021
5 NGUYỄN MINH NHẬT 24/07/2021
6 NGUYỄN THỊ RE 24/07/2021 26/07/2021
7 TRẦN TRỌNG DUY - PHẠM THỊ THANH THỦY 24/07/2021 26/07/2021
8 LA THỊ CHI 24/07/2021 09/08/2021
9 LÊ NGỌC ÁNH 24/07/2021 09/08/2021
10 VŨ VĂN HÙNG - NGUYỄN THỊ THÀNH CHUNG 24/07/2021 26/07/2021