Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 NGUYỄN VĂN THÁP 18/10/2021
3 Nguyễn Thị Hạnh 18/10/2021
4 LÊ THỊ NGỌC BÍCH 18/10/2021
5 Kiều Huyền Linh 18/10/2021
6 TRẦN THANH CẢNH 18/10/2021
7 Lương Ngọc Bình 18/10/2021
8 Lê Thị Bé Ba 18/10/2021
9 Lê Thị Bé Ba 18/10/2021
10 Hồ Đức Trí 18/10/2021