Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH 17/06/2019 27/06/2019
2 TRẦN VĂN ÚT - NGUYỄN HÀ NAM GIAO 17/06/2019 08/07/2019
3 Nguyễn Minh Thông 17/06/2019 20/06/2019
4 Huỳnh Văn Phúc - Phan Thị Dẫu 17/06/2019 09/07/2019
5 PHẠM VĂN ĐÔN 17/06/2019
6 CTY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH 17/06/2019 27/06/2019
7 Trần Ngọc Ánh 17/06/2019
8 Nguyễn Thị Như Ngọc 17/06/2019
9 HTX VT TM DV DL TUẤN HƯNG 17/06/2019 19/06/2019
10 CTY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH 17/06/2019 27/06/2019