Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ ANH HOÀNG 03/12/2021
3 Nguyễn Bùi Ngân Thể 03/12/2021
4 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG 03/12/2021
5 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN 03/12/2021
6 Lưu Vũ Quỳnh Anh 03/12/2021
7 Phạm Thị Ngọc Hương 03/12/2021
8 Đặng Thị Yến Ngọc 03/12/2021
9 LÂM XÓA HUI 03/12/2021
10 TRẦN THỊ DUYÊN 03/12/2021