Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Thị Vân Anh 05/12/2021
3 TRẦN THỊ THU HẰNG 05/12/2021
4 NGUYỄN THỊ NHUNG 05/12/2021
5 CÔNG TY TNHH CONTENTORY 05/12/2021
6 Trần Quốc Toàn 05/12/2021
7 CÔNG TY TNHH EARTHSTREET 05/12/2021
8 Phạm Thị Diễm Hương 05/12/2021
9 Nguyễn Phạm Phương Uyên 05/12/2021
10 LƯƠNG QUANG BÌNH 05/12/2021