Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LƯƠNG THỊ HẠNH 27/11/2021
3 Bùi Kim Hoàng 27/11/2021
4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SONG NAM 27/11/2021
5 Pham Tan Dat 27/11/2021
6 La Thi Nga 27/11/2021
7 CTY PHÚ LỘC TRƯỜNG(NGUYEXN THỊ NGỌC NGUYÊN) 27/11/2021
8 Bùi Thị Bích Hà 27/11/2021
9 CTY PHÚ LỘC TRƯỜNG(NGUYEXN THỊ NGỌC NGUYÊN) 27/11/2021
10 NGUYỄN THỊ LOAN ANH 27/11/2021