Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN GIA THÂN 19/04/2021
2 Võ Thị Ái Nhi 19/04/2021
3 TRẦN NAM CƯỜNG 19/04/2021
4 Đỗ Ngọc Thuỳ Trang 19/04/2021
5 Phạm Ngọc Giàu 19/04/2021
6 Phạm Như Hảo 19/04/2021
7 Phạm Thị Bích Phượng 19/04/2021
8 Thái Quang Trung 19/04/2021
9 Lâm Thị Thu Thủy 19/04/2021
10 Phạm Nguyễn Nhật Tân 19/04/2021