Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thị Kim Khánh 17/06/2021
2 Dương Thị Ngọc Tuyền 17/06/2021 19/07/2021
3 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG MINH 17/06/2021 15/07/2021
4 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 17/06/2021 22/06/2021
5 Công ty TNHH Panalpina World Transport Việt Nam 17/06/2021 15/07/2021
6 Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Golden Healthcare 17/06/2021 15/07/2021
7 Lê Thị Mai Hoa 17/06/2021 24/06/2021
8 Nguyễn Thị Thùy Dương 17/06/2021
9 Dương Văn Thuận 17/06/2021 28/06/2021
10 Nguyễn Hoàng Minh Khánh 17/06/2021 19/07/2021