Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐỖ CHÍ THÀNH 17/05/2022
3 Lê Thị Xuân Tuyến 17/05/2022
4 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SINHOME 17/05/2022
5 Phan Văn Phong 17/05/2022
6 TRẦN QUANG THÂN 17/05/2022
7 Lương Ngọc Điệp 17/05/2022
8 Lê Nguyên Dạ Thảo 17/05/2022
9 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NGUYỄN ÂN 17/05/2022
10 Nguyễn Đặng Minh Vy 17/05/2022 24/05/2022