Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 24/01/2022
3 Lưu trịnh phương uyên 24/01/2022
4 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 23/01/2022
5 LU VINH KÝ 23/01/2022
6 TRẦN VĂN LÝ 23/01/2022
7 Trần Văn Sang 23/01/2022
8 ĐỖ THỊ KIM PHƯỢNG 23/01/2022
9 NGUYỄN CHÂN PHƯƠNG 23/01/2022
10 Lê Thị Triều Em 23/01/2022