Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ TRẦN HIẾU HẠNH 19/01/2022
3 Lê Thị Quỳnh Như 19/01/2022
4 LƯ VĂN MINH 19/01/2022 20/01/2022
5 NGUYỄN HỮU BỆ 19/01/2022 09/02/2022
6 NGUYỄN THỊ THẢO 19/01/2022 21/01/2022
7 VÕ THỊ HOÀI NGỌC 19/01/2022 24/01/2022
8 Nguyễn Tuấn Minh Hiền 19/01/2022 25/01/2022
9 HOÀNG HUYỀN ANH 19/01/2022 25/01/2022
10 PHÙNG CHÍ BÌNH 19/01/2022 24/01/2022