Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Lệ Huyền 03/12/2021
3 TRẦN THỊ LỆ QUYÊN 03/12/2021
4 NÔNG THỊ NGA 03/12/2021
5 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THÚY 03/12/2021
6 NGUYEN THI NGUYET 03/12/2021
7 CÔNG TY TNHH SIGMA STUDIO 03/12/2021
8 CAO HOÀNG NHÂN 03/12/2021
9 NGUYỄN NGỌC YẾN LINH 03/12/2021
10 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LOGISTICS 03/12/2021